Miettunen, MarttiMiettunen, Martti Juhani (f. 17/4 1907 Simo, d. 19/1 2002 Grankulla), politiker och ämbetsman. M., i yngre dagar laestadiansk lekmannapredikant, var riksdagsman 1945-58 (agrar) och landshövding i Lapplands län 1958-73. Han var kommunikationsminister 1950-51 och 1954-56, finansminister 1957, lantbruksminister 1951-53, 1956-57, 1958 och 1968-70 samt statsminister 1961-62 och 1975-77, den senare gången i två på varandra följande regeringar. M. var en av Urho Kekkonens trognaste anhängare och utsågs av denne att leda den s.k. nödlägesregeringen 1975. Utgav memoarer, Näinhän se oli (1983). Erhöll statsråds titel 1977. (Maa, maakunta, M.M., red. O. Arvola, 1981)

Finlands regeringar sedan 1917
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.10.2011 av Import