Mörskom

Mörskom, fi. Myrskylä, kommun i Östra Nyland 30 km n.o. om Borgå, Södra Finlands region. Areal 201 km2, invånare 2 008 varav 10,1 % svenskspråkiga (2011).

Mörskom består av odlade lerslätter, åtskilda av skogklädda berg som höjer sig 40-50 m över den omgivande terrängen. Sjöarna i n.o. avvattnas av Mörskom å, ett av Forsby ås tillflöden. Kyrkbyn har ca 900 inv. (2000). Mörskom är känt bl.a. för sin stenindustri; den röda Mörskomgraniten används bl.a. till trottoarkantstenar. I kommunen finns även en del annan småindustri, bl.a. ett av landets största fiskrökerier, Mörskom rökeri Ab (Myrskylän Savustamo, Safu Oy, gr. 1987, 16 anst. 2010). Mörskom gård, ett herresäte med anor från 1600-talet, omfattade i början 1900-t. ca 4 000 ha, men uppdelades sedan på 25 hemman. Huvudgården ägdes av Joh. Askolins arvingar fram till 1946, då den styckades än en gång och såldes till karelska evakuerade.

Mörskom, ursprungligen kapell under Pernå, bildade 1636 egen församling, vars träkyrka är byggd 1803. Kring sekelskiftet 1900 var de båda språkgrupperna ungefär lika starkt representerade i socknen, men i dag finns en svenskspråkig befolkning endast i dess s. delar. (T. Salminen, Mörskom sockens öden under svenska väldet, 1936)myrksy.jpg

Mörskom. Från kommunen härstammar löparen, fyrfaldige olympiske guldmedaljören Lasse Virén, över vilken en staty restes i kyrkbyn 1994 (T. Sakki). Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

MYRSKYL.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.04.2012
Uppdaterat 30.04.2012