myntsamlingar

myntsamlingar. Finlands äldsta offentliga m. tillkom under senare delen av 1700-t. vid Åbo akademi. H.G. Porthan verkade som dess förste sakkunnige föreståndare. Efter Åbo brand 1827 flyttades samlingen med universitetet till Hfrs, där skötseln från början av 1920- t. övertogs av Nationalmuseum, som även har en egen, efter 1884 hopbragt samling. En särskild samling i museets myntkabinett utgör också den kollektion svenska mynt (över 7 000 ex.) som H.F. Antell donerade genom testamente i slutet av 1800-t. Myntkabinettet är Finlands enda självständiga numismatiska samling med egen permanent utställning, bibliotek m.m. Andra betydande m. finns vid museer i bl.a. Åbo och Vasa. Den äldsta samlarföreningen är Numismatiska föreningen i Finland (Suomen numismaattinen yhdistys, Hfrs, gr. 1914). Föreningen är största medlemsorganisation i det 1970 bildade Numismatikerförbundet i Finland (Suomen numismaatikkoliitto, Hfrs) som ger ut tidskriften Numismaatikko (gr. 1965). Se även medaljkonst. (T. Talvio, Tutkijoita, keräilijöitä ja lahjoittajia: suomalaisia numismaatikkoja 1700-1917, 1994)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
samlingar, mynt
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 21.06.2023