Nyblin, Daniel

Nyblin, Carl Petter Daniel (f. 30/6 1856 Drammen, Norge, d. 19/7 1923 Hfrs), fotograf. Efter avslutad skolgång studerade N. ett år vid Geografiska institutets fotografiska avdelning i Kristiania (Oslo) och gjorde en studieresa till Amerika. Hemkommen verkade han först som fotograf i Norge, men flyttade 1875 till Hfrs för att från 1876 arbeta i den danskfödde fotografen Charles Riis (1837-1915) ateljé. Redan följande år öppnade N. en egen ateljé vid Fabiansgatan 27 och blev snart landets främsta fackman på området. Han kom att göra en i flera avseenden banbrytande insats bl.a. som förespråkare för fotografins konstnärliga uttrycksmöjligheter.

N. blev snabbt den ledande porträttfotografen i Hfrs. Han var bl.a. en av initiativtagarna till Amatörfotografklubben i Hfrs 1889 (fotokonst). Han tog också initiativet till den fackliga organisationen, Finlands fotografers förbund 1897, men kom att ägna amatörfotograferingen ett större intresse. N. insåg fotoutställningarnas stora betydelse och stod bakom den första allmänna fotoutställningen i Ateneum 1903. Han framträdde även som målare, deltog i konstutställningar i Ateneum och blev bekant med bildkonstnärer som han också fotograferade. Scenkonsten intresserade honom likaså, och 1886 tog han sina första teaterbilder. N. öppnade 1890 en affär för fototillbehör, som pryddes av ett stort antal av hans egna landskapsfotografier från Finland, ett nytt uttryck för den vaknade nationalkänslan. 1893 grundade han en filial till sin ateljé och gav den namn efter sin far C.P. Dyrendahl. N. publicerade 1906-10 Nyblins magasin, som spred kunskap om fotobranschen i vidare kretsar.

N:s företag ombildades 1904 till dels Atelier/Valokuvaamo N., dels aktiebolaget Finska fotografiska magasinet, från 1956 Oy Foto-Nyblin Ab. Foto-Nyblin existerar inte längre, men Atelier Nyblin fortsätter sin verksamhet i släktens ägo som Finlands äldsta fotostudio. En utställning av N:s fotokonst ordnades 1986 på Fotogalleriet Hippolyte i Hfrs. (D.N., red. T-J. Vuorenmaa, 1986; Amatörfotografklubben i Helsingfors rf, red. C. Feiring/S. Gustafsson, text B. Carpelan, 1989) (Bengt von Bonsdorff)

NyblinDaniel

Nyblin, Daniel. Kallades på grund av sina insatser för fotografins utveckling i Finland "den finländska fotokonstens fader". Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), fotografer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import