Nyström, Usko

Nyström, Sakris Usko (f. 6/9 1861 Virdois, d. 6/1 1925 Kotka), arkitekt, utexaminerad från Polytekniska institutet 1888. N. praktiserade 1888 -90 på Gustaf Nyströms byrå och studerade 1890-91 vidare vid Ecóle des Beaux-Arts i Paris; verkade 1892-1908 som bitr. lärare först i teckning, senare i antikens och medeltidens byggnadskonst vid Polytekniska institutet och från sistnämnda år som lektor i arkitektur vid Tekniska högskolan. N. undervisade 1893-1902 också vid Centralskolan för konstflit. Tillsammans med kollegerna Albert Abraham Petrelius (1865-1946) och Vilho Penttilä (1868-1918) grundade han 1896 en arkitektbyrå, där han verkade till 1907. N. företrädde den nationalromantiska stilen; hans främsta verk är Imatra statshotell (1902-03). Från hans penna härstammar också Cygnaeusskolan i Björneborg, Kansallis- Osake-Pankkis kontor i Viborg och ett flertal bostadsbyggnader i centrala Hfrs. Erhöll professors titel 1922. (Patrick Eriksson)

Hans bror, fil.dr (1915) Solmu N. (1871-1955), var en av landets mest framstående nyfilologer och arbetade från 1912-39 vid Skolstyrelsen, från 1930 som chef för avdelningen för lärdomsskolor.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.11.2010
Uppdaterat 23.11.2010