Oker-Blom, Nils

Oker-Blom, Nils Christian Edgar (f.5/8 1919 Hfrs, d. där 16/1 1995), läkare och universitetsman, med.o. kir.dr 1948, sonson till Max Oker-Blom. Han var 1950-57 docent i bakteriologi och serologi vid Helsingfors universitet samt innehade från 1957 professuren i virologi (landets första lärostol i detta ämne). Oker-Blom var 1968-69 dekanus för medicinska fakulteten, universitetets rektor 1978-1983 och dess kansler 1983-1988. I universitetets ledning verkade Oker-Blom på studentradikalismens tid, under vilken han genom sin koncilianta framtoning lyckades hindra förhastade reformer. Han var verksam inom läkemedelsföretaget Oy Medica Ab, dess styrelseordförande 1974-1978. Publicerade uppmärksammade arbeten över arbovirus och fästingburen hjärninflammation (encefalit, Kumlinge-sjukan, virussjukdomar) samt Finska läkaresällskapets 150-års historik (1985). Erhöll arkiaters titel 1992.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011