Paarma, Jukka

Paarma, Antti-Jukka ( f. 1/12 1942 Villmanstrand), kyrkoman, teol.dr 1980. P. tjänstgjorde 1967-77 i Lahtis, var 1977-82 kyrkoherde i Valkeakoski och 1982-98 domprost i Åbo samt 1998-2010 ärkebiskop. På sistnämnda post betonade han i sina offentliga uttalanden bl.a. de mänskliga värdenas betydelse framom ekonomisk profit. Han disputerade på en avhandling om stiftsförvaltningen i Finland på 1500- o. 1600-t. samt har därtill publicerat några religiösa och levnadsfilosofiska skrifter. (Arkki ja arki: arkkipiispa Jukka Paarman juhlakirja, red. M. Ruoppila-Martinsen, 2002)
PaarmaJukka

Paarma, Jukka. Jämförde Guds rike med Golfströmmen. Han sade att man inte kan urskilja den i havet, men om den inte fanns skulle vi leva på tundran. Foto: Lehtikuva Oy, M. Airio.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011