Pekkala

Pekkala, f.d. fideikommissegendom i Ruovesi på en udde i sjön Näsijärvi. Godset är känt sedan 1550-t., då det lydde under Laukko i Vesilax. P. såldes 1751 till ekonomidirektör P.J. Austrell, som gjorde det till fideikommiss 1781. Gården kom 1822 genom äktenskap i ätten Aminoffs ägo. Den upparbetades från 1888 av lantbruksrådet Alexander Aminoff till en mönstergård och omfattade i början av 1900-t. jämte underlydande egendomar ca 3 500 ha. Sedan Aminoff dödats av de röda under kriget 1918, delades P. och utgårdarna mellan hans arvingar. Stamgodset med huvudbyggnaden, som är uppförd i empirestil, ägs sedan 1967 av familjen Hackman; det omfattar i dag ca 1 900 ha. (Herrgårdar i Finland III, 1929; E. Jutikkala/G. Nikander, Suomen kartanot ja suurtilat III, 1945)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009