Pickala

Pickala, fi. Pikkala, egendom i Sjundeå vid Pickala ås utflöde i Pickalaviken, känd sedan medeltiden, då den innehades bl.a. av Björn Kante och lagman Jakob Ille. På 1500-talet kom gården i Flemingarnas ägo (bl.a. riksmarsken Klas Fleming, ansedd som Pickalas grundare på 1570- talet) och gick 1590-1814 tillsammans med Svidja gård genom många händer (bl.a. ätterna Wrangel, Reuterholm och Silfverhjelm). Nuvarande ägare (sedan 1887) är släkten Lindeberg. Huvudbyggnaden är uppförd på 1840-talet enligt ritningar av A.F. Granstedt. Landareal 335 ha, varav 136 ha åker, vattenareal 365 ha. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939; C.J. Gardberg, Finländska herrgårdar, 1989)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011