Radio Nord



Radio Nord, s.k. piratradiostation på ett fartyg i Östersjön, inrättad av svenska och amerikanska affärsintressen och verksam åren 1961-62. Stationen, vars program gjordes i Stockholm, sände till Sverige och Finland riktade program med huvudsakligen lätt underhållningsmusik, varvat med nyheter och reklam; detta under en tid då de nordiska etermonopolen främst var inriktade på folkbildning och allmänhetens behov av populärmusik vägde lätt. Av stationens program var hitlistorna "Topp 20" och "De tio" särskilt populära. Det var även de nordiska regeringarna som satte stopp för verksamheten 1962 genom Lex radio nord, som kriminaliserade piratradiosändningar av detta slag. R. förmådde dock Finlands rundradio (radio och tv) att i fortsättningen ge populärmusiken mer utrymme genom grundandet av musikprogrammet Sävelradio 1963. Stationens upphovsman var den Finlandsfödde affärsmannen Jack S. Kotschack (1915-88), som backades upp av kapitalstarka amerikanska finansiärer. (J. Kotschack, Stick iväg, Jack, 2009)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.10.2011
Uppdaterat 28.10.2011