Rilax

Rilax, egendom i Bromarv (Raseborg) på Bromarvhalvöns ö. sida vid det vackra sundet mellan fastlandet och Storö. R., som omtalas första gången 1437, är ett av de mest stämningsrika herresätena i landet. Egendomen har tillhört bl.a. Arvid Stålarm (1594-1602), Axel Oxenstierna (1617-43), den sörmländska adelssläkten Körning och, sedan 1730, ätten Aminoff, vars mest kända medlem, greve J.F. Aminoff föddes på R. och bodde där efter 1809. Stamhemmanet var frälse från 1603, åtnjöt säterifrihet från 1647 och gick från 1842 i arv inom ätten Aminoff som fideikommiss. Huvudbyggnaden, en relativt anspråkslös träbyggnad med frontespis, uppfördes 1804-06 enligt ritningar av Pehr Granstedt. I gårdens park, anlagd i början av 1800-t., växer olika ädla trädslag av vilka kan nämnas speciellt boken, som där förnyar sig naturligt; parken fridlystes 1951. Egendomens totalareal är 1 474 ha, varav 115 ha åker.

Sommaren 1714 utkämpades ett sjöslag mellan en svensk flottavdelning och den ryska galärflottan någonstans i vattnen mellan R. och Hangö udd (Ehrenskiöld, Nils). Ett monument i form av ett stenkors (N. Barinov) restes 1870 i närheten av den förmodade platsen, och 1928 tillkom ett nytt större minnesmärke (B. Nilsson). Den finländska marinen har ofta anordnat uppvaktningar på fjärden utanför på Rilaxdagen (27/7, firas till åminnelse av slaget). (Herrgårdar i Finland I, 1928; R. Ahlbäck, Gods och herresäten i Finland, 1946; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939, K. Dahl/C.J. Gardberg, Finländska Herrgårdar, 1989; G. Eriksson, Slaget vid R. 1714, 2006)

Rilax

Rilax. Huvudbyggnaden är det första exemplet i landet på en herrgårdsbyggnad i en våning med bred frontespis på mitten, en byggnadstyp som senare blev mycket vanlig. Foto: Carl Jacob Gardberg.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011