Rimito

Rimito, fi. Rymättylä, församling och f.d. kommun i Egentliga Finland 20 km s.v. om Åbo. Då kommunen upphörde var dess areal 147 km2 och invånarantalet 2 163 (2008).

R. består av en skärgård, som tydligt avgränsas mot ö. och s. av Erstan och Ominaisfjärden; den omfattar ca 400 öar, bl.a. s. delen av det stora Merimasku-Rimitolandet och ett antal större öar s. och v. därom. R. kyrkby på huvudön har 775 inv. (2000); kommunens befolkning har under de senaste åren vuxit till följd av inflyttning. Viktigaste industriella arbetsgivare är Terhi Oy (gr. 1972), en av landets största tillverkare av småbåtar, Bistro-tuote Oy (gr. 1980) som tillverkar restaurangkök, samt det isländskägda Boyfood Oy (gr. 1977 i Tusby, till R. 1988), som är importör och partihandel för fiskkonserver, främst sillprodukter. Företaget för därmed det finländska sillfiskets traditioner vidare, Röödilä på huvudöns sydsida var från tiden efter andra världskriget fram till slutet av 1970-t. hemhamn för den finländska sillfiskeflottan, som därefter lades ner. R. är även känt för sitt vinternotfiske; ett notdragarmonument restes 1977 (R. Äijälä) i kyrkbyn.

R. omtalas 1335 (som självständig församling 1385). Gråstenskyrkan från 1400-t. är helgad åt S:t Jakob; den smyckas invändigt av väggmålningar från 1500-t. Vid ingången av år 2009 förenades Rimito jämte Merimasku och Velkua kommuner med Nådendals stad. (Rymättylän historia, 3 bd, 2000-02)
Rimito

Rimito. Fisket var huvudnäring fram till början av 1900-t., då jordbruket övertog denna position. Kommunen fick efter andra världskriget ett betydande befolkningstillskott i form av flyktingar från Karelska näset. Karta: Arttu: Paarlahti.

RYMTTYL.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, ytformer, näringsstruktur, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import