Röda korset

Röda korset, internationell hjälporganisation, bildad 1863 på initiativ av schweizaren Henri Dunant, ursprungligen med uppgift att bistå sårade och sjuka i fält. R. består av sinsemellan självständiga nationella föreningar, som är underordnade Internationella rödakorskonferensen, som sammanträder vart fjärde år. Konferensens verkställande organ arbetar i Genève.

Finlands Röda kors (FRK, Suomen punainen risti, SPR), leder sitt ursprung från Föreningen för sjuka och sårade krigares vård, som bildades 1877 och utrustade en ambulans och ett fältsjukhus för att delta i vården av sjuka och sårade under rysk-turkiska kriget 1877-78. Det nuvarande namnet togs i bruk 1918. Mannerheims barnskyddsförbund var anslutet till R. från 1925 till 1950, då FRK fick offentligrättslig karaktär och dess stadgar fastslogs genom förordning. FRK har sin centralbyrå i Hfrs och byråer i 12 distrikt, under vilka omkring 600 lokalavdelningar lyder (2006). I våra dagar är FRK främst en frivillig biståndsorganisation med katastrofhjälp, första hjälpen och blodtjänst som mest synliga arbetsformer. Organisationen bedriver därutöver en mångsidig verksamhet som erbjuder olika åldersgrupper hjälp, rådgivning och kurser i första hjälpen och olika sociala och humanitära frågor. FRK engagerar och utbildar frivilliga inom olika verksamhetssektorer. Av dessa kan nämnas vänverksamheten med omkring 10 000 deltagare, första hjälpen-verksamheten med beredskapsgrupper och frivillig räddningstjänst, hälsofrämjande kurser och missbruksrådgivning, ungdomsarbete som bl.a. inkluderar gatuarbete och upprätthållandet av skyddshem. Inom ramen för FRK:s mångkulturella verksamhet ordnas för invandrare bl.a. språkkurser, läxläsningscirklar och rådgivning i rättsliga och sociala frågor.

På det internationella planet fungerar organisationen som huvudsaklig kanal för statens katastrofhjälp till olycksdrabbade områden utomlands. FRK utbildar hjälparbetare för tjänst i utlandet. Personer som genomgått grundkursen för hjälparbetare och är villiga att vid behov åka utomlands för att distribuera hjälp bildar en personreserv. Årligen deltar ungefär 100 hjälparbetare i FRK:s katastrofarbete på olika håll i världen. FRK:s verksamhet finansieras med medlemsavgifter (ca 100 000 medl. 2006) och bl.a. försäljning av olika alster (adresser, julkort, första hjälpen-material etc.), genom lotterier och basarer. Intäkterna från insamlingar, av vilka Hungerdagen fått stor publicitet och återverkat gynnsamt på insamlingsresultatet, kanaliseras till internationell och nationell hjälpverksamhet. (G. Rosén, Hundra år av krig och fred, 1977; Y. Hytönen, Se människan: Finlands röda kors 1877-2002, 2002)


Rdakorset_potilas_paareilla.jpg

Röda korset och Pakistans Röda halvmåne bistår offren efter den förödande jordbävningen i Pakistan i oktober 2005. Ett finländskt-norskt fältsjukhus i Muzaffarabad tog emot över 800 patienter och utförde ca 700 operationer från oktober 2005 fram till februari 2006. I Finland inbringade organisationens insamling för jordbävningsoffren i Pakistan 1,62 milj. e. Foto: Finlands Röda kors.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, hjälporganisationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.06.2017 av Import