Mannerheims barnskyddsförbund

Mannerheims barnskyddsförbund (Mannerheimin lastensuojeluliitto, MLL), Hfrs, barnskyddsorganisation grundad 1920 av bl.a. Sophie Mannerheim, Erik Mandelin och Arvo Ylppö. General Gustaf Mannerheim gav förbundet sitt namn, 50 000 mk av den stora nationalgåva han detta år fått motta samt öppnade sitt hem för förbundet och valdes till dess hedersordförande.

Mannerheims barnskyddsförbund, som har till uppgift att främja barnens och barnfamiljernas väl, har gått i spetsen för utvecklingen på många områden inom barnskyddet och folkhälsoarbetet. Förbundet påbörjade bl.a. barn- och moderskapsrådgivningen; flera av förbundets verksamhetsformer har blivit påbjudna i lag och övertagits av det allmänna. Mannerheims barnskyddsförbund organiserade 1939 förflyttningen av krigsbarn och tog initiativ till fadderortsrörelsen samt till krigsfadderverksamheten för de krigsvärnlösa, som administrerades av en särskild kommitté (gr. 1940) inom förbundet. Som dess mångårige ombudsman verkade ända från starten kanslirådet Erik Mandelin.

Mannerheims barnskyddsförbunds verksamhet, som till stor del finansieras med penningautomatmedel, insamlingskampanjer (bl.a. Majblomman) och bidrag från företag, ligger idag inom det preventiva och förebyggande barnskyddet. Förbundet arbetar lokalt genom sina föreningar, medan centralförbundet påverkar lagstiftning samt utvecklar frivilligverksamheten i föreningarna. Förbundet var 2004 indelat i 13 distrikt med 566 lokalföreningar och totalt drygt 95 000 medlemmar. Stiftande medlem i stiftelsen Barnens dag. (A. Korppi-Tommola, Terve lapsi - kansan huomen: Mannerheimin lastensuojeluliitto yhteiskunnan rakentajana 1920-1990, 1990)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
föreningar, barnskydd, barnskyddsanstalter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.05.2012
Uppdaterat 20.06.2023