Rudnev, Andrej

Rudnev, Andrej (f. 1/3 1878 Pburg, d. 31/7 1958 Hfrs), orientalist, pianist och musikkritiker. Rudnev disputerade 1914 för doktorsgraden vid S:t Petersburgs universitets orientaliska fakultet, där han fyra år senare blev ordinarie professor i mongolisk filologi och vitterhet; 1913-18 var han chef för Ryska vetenskapsakademins vetenskapliga kansli. Rudnev företog forsknings- och upptäcktsresor till kalmuckerna vid Volga, till Mongoliet, Manchuriet och till Transbajkals burjäter. Han åtnjöt stort anseende i fackkretsar bl.a. på grund av sin vetenskapliga skriftställarverksamhet som var inriktad på utforskandet av olika östasiatiska folks språk, musik, seder och bruk.

Rudnev var 1909-10 redaktionssekreterare för Leo Mechelins ryskspråkiga tidskrift Finlandija och tog ställning mot den tsaristiska förtryckspolitiken i Finland. I slutet av 1910-talet flyttade Rudnev med sin familj till Finland, som var hans makas hemland. Som förnämlig pianist och lärare i pianospel vid Viborgs musikinstitut 1923-40, som lärare i prima vista vid Sibelius-Akademin 1945-53 och som musikkritiker i dagspressen (Karjalan Aamulehti, Wiborgs Nyheter och Nya Pressen) gjorde han under fyra decennier en bestående insats i finländskt kulturliv. Rudnevs transkriptioner av ett hundratal orkesterverk för piano 4- och 8-händigt, bl.a. av Sibelius samtliga symfonier och Bruckners sjätte och åttonde symfoni, är mästerliga. Han var vidare lärare i latin vid Svenska lyceum i Viborg 1925-31 och lektor i ryska vid Helsingfors universitet 1940-47. (P. Aalto, Prof.Dr Andrej Rudnev, Finnisch- ugrische Forschungen, bd XXXIII, Heft 3, 1960; A. Rousi, Kuka muistaa Andrej Rudnevin, Musiikki 1995:2)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, recensenter, filologi, pianister, mongoliska språk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.06.2017 av Import