Runeberg, Fredrika

Runeberg, Fredrika Charlotta (f. 2/9 1807 Jakobstad, d. 27/5 1879 Hfrs), författare, brorsdotter till ärkebiskop Jacob Tengström. Runeberg gifte sig 1831 med sin syssling, nationalskalden Johan Ludvig Runeberg, och hyllades länge mest som skaldens maka och vårdare under hans långa sjukdom 1863-77. Numera erkänns hon som en av sin tids främsta finländska prosaister och åberopas i feministisk litteratur. Runeberg biträdde anonymt 1833-37 maken som redaktör för Helsingfors Morgonblad. Hon skrev också korta berättelser (sign. -a-g), vilka lyfte fram kvinnans rätt till sina känslor och till ett skapande liv. Dessa "Teckningar och drömmar" (fi. utgåva i en volym 1982) infördes av J.V. Snellman i dennes Litteraturblad.

Även Runebergs historiska romaner i Walter Scotts stil, Fru Catharina Boije och hennes döttrar (1858, nyutgåva 1979, fi. övers. 1881, ny fi. övers. 1981) och Sigrid Liljeholm (1862, fi. övers. 1983, sv. nyutgåva 2007), framhäver kvinnoperspektivet. Villkoren för sitt författarskap tecknade hon i Min pennas saga och Anteckningar om Runeberg (tryckta i en volym 1946). Runebergs korrespondens, bl.a. hennes 1971 utgivna brev till sonen Walter, är av stor kultur- och personhistorisk betydelse. (K. Allardt Ekelund, Fredrika Runeberg, 1957; T. Tuulio, Fredrikan Suomi-esseitä viime vuosisadan naisista, 1979; Å. Stenwall, Den frivilligt ödmjuka kvinnan, 1979; A. Rahikainen, Johan Ludvig & Fredrika Runeberg. En bildbiografi, 2003, M. Mazzarella, Fredrika Charlotta född Tengström. En nationalskalds hustru, 2007)
RunebergFredrika

Runeberg, Fredrika. Fick som författare stå tillbaka för sin make, men uppmärksammades under 1900-t. allt mer. En stipendiefond som bär hennes namn grundades 1986 på initiativ av Karin Allardt Ekelund. Sedan dess har Fredrika Runeberg-priset för samhällsinsatser i hennes anda delats ut till förtjänta kvinnor. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.11.2011 av Import