Allardt Ekelund, KarinAllardt Ekelund, Karin (f. 4/9 1895 Borgå, d. 13/6 1990 Hfrs), pedagog och litteraturforskare, dotter till Anders Allardt. Hon var dotterdotter till Runebergs biograf J.E. Strömborg och kom under hela sitt liv att verka i nära anslutning till de Runebergska traditionerna i Borgå. Åren 1952-65 var A. intendent för Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling. Doktorsavhandlingen om Fredrika Runeberg (1942) blev pionjärinsats av betydelse för hela den finländska kvinnorörelsen. Hon gav också ut en biografi över Ludvig Michael Runeberg (1950), reseskildringen I Spanien (1962) samt essäsamlingarna Traneplogar (1977) och Vitterlek (1986). För den finlandssvenska litteraturen gjorde A. viktiga insatser som kritiker och antologiredaktör med vid nordisk orientering. Folkliv i finlandssvensk diktning (1951) är ett digert urval med texter från Oscar Behm till R.R. Eklund. Som pedagog hade A. en sällsynt förmåga att levandegöra litteratur. Hon var lärare vid Tölö svenska samskola i Hfrs 1928-42 (föreståndare 1933-37) och rektor för Laguska skolan 1942-1960. Gift med skalden och målaren Ragnar Ekelund. (Gustaf Widén)

Karin Allardt Ekelund instiftade 1986 Fredrika Runeberg-stipendiet. (red.)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
pedagoger (forskare), rektorer, recensenter, litteraturforskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.04.2011
Uppdaterat 11.03.2016