Ruukki

Ruukki, tidigare kommun i Norra Österbotten ca 30 km ö. om Brahestad, Uleåborgs län. Då kommunen sammanslogs med Siikajoki var dess areal 774 km2 och invånarantal 4 487 (2006).

Ruukki, beläget vid Siikajokis nedre lopp, är huvudsakligen ett flackland av österbottnisk typ med vidsträckta, delvis uppodlade mossmarker. Särskilt n. om älven finns stora tallmoar. Ådalen är tätt bebyggd; där finns bl.a. två kyrkbyar, Paavola (träkyrka från 1756, 560 inv. 2000) och Revolax (träkyrka från 1775, 470 inv. 2000), samt Ruukki samhälle (ca 1 400 inv. 2000) vid österbottniska stambanan. Samhället var redan under 1800-talet en betydande industriort, vars sedermera nedlagda sågindustri i mitten av 1920-talet sysselsatte över 300 personer. Sågverkens uppkomst daterade sig till 1840-talet; handelshuset Bergbom i Uleåborg innehade 1857-1917 det större av de två sågverken, vilka senare förenades under en ägare. Verksamheten upphörde 1963. Därefter fanns här A. Ahlström Oy:s fabriker fram till 1993, då industriområdet omvandlades till en företagspark. Den största privata arbetsgivaren är numera byggnadsföretaget Rakennusliike lehto Oy (gr. 1985, 40 anst. 2003), som till en början byggde villor i näromgivningen, men senare började uppföra även större och mera krävande affärsbyggnader och -komplex.

Ruukki bildades 1973 genom sammanslagning av de förutvarande kommunerna Paavola (kapell under Siikajoki från 1811, självständig församling från 1874) och Revonlahti (Revolax, kapell under Siikajoki från 1845, självständig församling från 1930). Vid ingången av 2007 sammanslogs Ruukki med Siikajoki kommun.

Slaget vid Revolax, en av de ryktbaraste drabbningarna under 1808-09 års krig, utkämpades 27/4 1808. Savolaxbrigaden med 2 250 man under befäl av överste J.A. Cronstedt anföll då en rysk styrka på ca 1 500 man, som tappert försvarade sig i prästgården, där den kvarlämnade ca 200 stupade och sårade samt 400 fångar, bland dem befälhavaren, överste Bulatov. Angriparnas förluster uppgick till ca 100 man. Segern blottställde den ryska huvudarméns flank och öppnade, sedan ryssarna inlett reträtten, även vägen i riktning mot Kuopio. (V. Paalasmaa, Paavolan pitäjän menneisyyttä, 1945; Ruukin pitäjäkirja: eilisen kautta kohti huomista, red. L.M. Eskola, 2003)

Ruukki

Ruukki. Kommunens industriella historia fick sin början redan på 1670-talet då Per Brahe grundade en fabrik för tillverkning av pottaska. Kommunen var en av de äldsta industriorterna i n. Finland. Karta: Arttu Paarlahti.

Revolax.jpg

Anfallet vid Revolax. Teckning av Aug. Malmström. Foto: Museiverket.

Ruukki_kommunvapen.jpg

Ruukki kommuns forna kommunvapen. Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, ytformer, näringsstruktur, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011