Salora Oy

Salora Oy, f.d. tv-fabrik i Salo, gr. 1928 för tillverkning av radiomottagare. Fabriken köptes 1983 av Oy Nokia Ab; redan 1979 hade Nokias och S:s produktion av radiotelefoner förenats i joint-ventureföretaget Mobira Oy, som Nokia övertog helt 1982. Tv- tillverkningen koncentrerades till Finlux i Åbo, men 1996 sålde Nokia hela den tillverkningssektorn. 1999 avyttrades även produktionen av elektroniska komponenter i Salo, där Nokia numera bedriver tillverkning och produktutveckling av mobiltelefoner. (Gunhard Kock)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fabriker, televisionsapparater, elektronikindustri, radiomottagare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 11.06.2017