Sigyn

Sigyn, museifartyg i Åbo, numera världens troligen enda bevarade barktacklade handelsfartyg av trä. S. byggdes 1887 i Göteborg och seglade till en början under svensk flagg bl.a. på virkestrader till Ostindien, Sydamerika och Nordamerika. Efter ett haveri i Skagerack 1913 riggades fartyget om till skonert; det inköptes 1927 till Vårdö på Åland, varefter det för det mesta seglade med last av timmer på Östersjön och Nordsjön. 1939 förvärvades S. av Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi och övertogs 1994 av den nybildade Stiftelsen för museifartyget Sigyn.

S. har sedan 1939 legat förtöjd i Aura å, från 1994 i en egen flytdocka och senast placerad vid Forum marinum intill Åbo slott. Under en omfattande restaurering som slutfördes 1979 återfick fartyget sin barkrigg. En annan genomgripande upprustning genomfördes i Mariehamn 1998-2000. S. har en längd på 45,5 m, en bredd på 9 m och ett deplacement på 359 brt; den totala segelytan är 1 000 m2. S. ingår som en del i fartygssamlingarna vid Forum marinum, grundat 1998, i Åbo. Fartyget förekommer också i en serie på sex finländska frimärken med segelfartygsmotiv, utgiven 1996. Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi utgav 1981-95 ett årligt informationsblad kallat Partredaren med kontinuerlig bevakning av museifartyget S. Informationsbladet uppgick därefter i skriftserien Meddelanden från sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, sedan 2000 Meddelanden från sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi. (K. Lehtonen, Hur ett fartyg blev räddat, 2003; L. Grönstrand, S., 1980, S. riggas, 2004) (Thure Malmberg)

Sigyn

Sigyn. Den oceangående barken är den sista intakta representanten för en typ av segelfartyg som i närmare 500 års tid på ett avgörande sätt bidrog till utvecklingen av den moderna världen. Foto: Forum marinum, P. Paasio.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, museifartyg, handelsfartyg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 09.06.2017 av Import