Forum marinum

Forum marinum, sjöfartsmuseum i Åbo, invigt 1999. Museet upprätthålls av en året innan grundad stiftelse, som uppstod då Sjöhistoriska museet (gr. 1936) vid Åbo Akademi och Åbo sjöfartsmuseum (gr. 1977) flyttade samman. Stiftelsen grundades av Åbo stad, Stiftelsen för Åbo Akademi, försvarsministeriet, gränsbevakningsväsendet och Sjöfartsverket samt tretton privata företag. I samband med F. arbetar Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi.

Museet, som är inrymt i lager-, kontors- och magasinsbyggnader nära Aura ås mynning, belyser handelssjöfarten i s.v. Finland och flottans historia. Dess främsta dragplåster är fullriggaren Suomen Joutsen, barken Sigyn och ketchen Daphne samt minfartyget Keihässalmi och korvetten Karjala, av vilka alla utom Daphne ligger förtöjda vid kajerna i ån.

ForumMarinum

Forum marinum. Museets permanenta utställning, som är placerad i kronomagasinet (byggt 1894), belyser sjöfartens historia i s.v. Finland. Foto: Forum Marinum.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import