siklöja

siklöja (Coregonus albula) eller mujka (av fi. muikku), laxfisk av siksläktet som vanligen blir 10-20 cm lång. Trivs bäst i karga och djupa sjöar med syrerikt, klart vatten, men förekommer också i Bottenviken. Har utplanterats allmänt i bl.a. sjöar i Lappland. S. är den ekonomiskt viktigaste fisken i insjöområdet och fångas främst med nät och not under sommaren och senhösten. Den äts kokt, stekt, halstrad, gravad, rökt, salt eller som fyllning i kalakukko. Även rommen är värdefull och exporteras. Den årliga totalfångsten varierar mellan knappt 4 och drygt 9 milj. kg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
siklöja
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.06.2017 av Import