Sirola-opisto

Sirola-opisto, folkdemokratisk folkakademi för samhälleliga studier, gr. 1946; arbetade från 1947 i Tavastehus på en herrgård (Vanögård), som vid krigsslutet 1944 var i tysk ägo och därför enligt vapenstilleståndsavtalet tillföll Sovjetunionen. Institutet, som utbildade bl.a. partiarbetare, upprätthölls av stiftelsen Yrjö Sirolan säätiö (gr. 1945); denna blev 1955 genom köp ägare till gården, som senare styckades. Institutet, som var inrymt i egendomens slottsliknande huvudbyggnad, arbetade fram till 1994, då det nedlades. (T. Oinonen, Kotkan lailla: Sirola-opiston historiikki, 1976; Onko sahassa hajotusta: S. 1946-1986, 1986)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
utbildning, folkakademier, folkdemokrati
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 09.06.2017