sjöhistoriska museer

sjöhistoriska museer. 1. Ett nationellt sjöhistoriskt museum invigdes 1981 i Hfrs på Vrakholmen vid inloppet till Sörnäs hamn; museet inrymdes i en f.d. lotskasern, uppförd 1910. 2003 fattades beslut om att förlägga det nationella s. till Kotka. Sedan 2004 är Vrakholmens utställningar stängda, eftersom lokaliteterna behövs som arbetsrum för personalen. I museet förbereds flyttningen till Kotka, och dessutom planeras den nya basutställningen som skall öppnas i Kotka 2008.

Museets uppgift är att bevara och förmedla finländsk sjöfartshistoria. Sjöhistoriska museet samlar och bevarar föremål, bilder, arkivmaterial och litteratur som har att göra med sjöfart och båtar i största allmänhet. Stommen till samlingarna hopbringades av konsul Gösta Sundman (Sundman, Carl). Bland enskilda utställda föremål märks Finlands äldsta votivskepp (från Hauho kyrka, byggt 1609), en hytt i turistklass från FÅA-ångaren Ariadne (sjösatt 1914, skrotad 1968) och fynd från den 1747 förlista s.k. Borstögaljoten (Borstö). Till museets samlingar hör ungefär 15 000 föremål, tusentals kartor och ritningar samt 30 000 fotografier. Sjöhistoriska museet ger också ut årsboken Nautica Fennica som utkommer vartannat år. Vid museet upprätthålls vidare det nationella traditionsfartygsregistret.

2. Sjöhistoriska museet i Åbo heter numera Sjöhistoriska institutet, och dess samlingar är deponerade hos Forum marinum. Stora nautiska samlingar har vidare Ålands sjöfartsmuseum och de historiska museerna i Jakobstad, Uleåborg och Karleby. Mindre lokala samlingar finns bl.a. i flera åländska skärgårdskommuner och i Malax.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, sjöhistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 08.06.2017