Sockenbacka

Sockenbacka, fi. Pitäjänmäki, distrikt i västra stordistriktet i Hfrs, 15 159 inv. (2008), omfattar bl.a. delområdena Kånala, Reimars (fi. Reimarla, 4 698 inv. 2008) och Smedjebacka (fi. Pajamäki, 1 802 inv. 2008). S. villasamhälle uppstod efter Kustbanans invigning 1903 och hade 1930 1 300 invånare. S. inkorporerades 1946 med huvudstaden och bebyggelsen kompletterades med vardaglig, naturnära förortsbebyggelse av låga flervåningshus och ett högklassigt frontmannahusområde (Martas). Där finns bl.a. reparationsverkstäder för flera bilfirmor och lagerbyggnader, som ägs av företag i innerstaden. S. industriområde upptas bl.a. av ABB:s fabriker (Strömberg, Gottfrid), som började uppföras 1933, och av mejeriföretaget Valio Oy:s huvudkontor (M.K. Mäkinen/K. Löfström), som flyttades ut från stadskärnan 1978. Industriområdenas successiva omvandling till bostadskvarter inleddes mot slutet av 1990-t., då nya höghuskvarter byggdes på ABB:s område. Inom distriktets gränser ligger även Tali herrgård med ett flertal idrottsanläggningar och landets äldsta golfbana. Bland nyare arkitekturskapelser kan nämnas !SysOpens kontorstorn (M. Tommila, 2001).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.10.2009
Uppdaterat 22.10.2009