Tali

Tali, f.d. herrgård i distriktet Sockenbacka i Hfrs. T. by ingick i Gert Skyttes (Munksnäs) förläningar i början av 1600-t. och ägdes 1651-85 av Helsingfors stad. T. gård grundades 1776 av fältkamrer Gabriel Nyberg, som lät anlägga en park, senare omvandlad i engelsk stil. Gården ägdes därefter av släkterna Rotkirch och Ramsay samt förvärvades 1930 på nytt av Helsingfors stad. Huvudbyggnaden från mitten av 1820-t. är uthyrd till Helsingfors golfklubb (golf), som sedan 1932 upprätthåller en golfbana på området. I T. idrottspark finns även en bowlinghall (invigd 1973, den största i Finland), en fotbollshall (invigd 1992) och stora tennisanläggningar (invigda 1975), som utvidgats i flera repriser. I anslutning till T. finns på Esbosidan om stadsgränsen landets förnämsta travbana, Vermo travbana (Alberga). T. koloniträdgård som grundades 1936 hör till de äldsta i Finland. I närheten av koloniträdgården har ett nytt bostadsområde med ca ettusen invånare (2008) uppförts.


Tali2.jpg

Tali. Huvudbyggnaden på Tali gård omges av en välskött park där det växer bl.a. askar, lindar och ekar, däribland den tjockaste eken i Hfrs. Eken som fridlystes 1958 mäter nästan sex meter i omkrets. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 13.11.2009
Uppdaterat 13.11.2009