Söderlångvik

Söderlångvik, egendom i Dragsfjärd, belägen vid det innersta av Söderlångviken, som från s.v. tränger djupt in i Kimitoön. Med stamgården, ett rusthåll som omtalas första gången 1511, har under seklernas lopp förenats ett antal andra hemman. S. innehades på 1600-t. bl.a. av släkterna Michelsson, Tomasson, Sigfridsson och Faxell-Cronmark samt på 1700-t. en längre tid (1727-77) av ätten Thesleff. På 1800-t. ägdes gården av brukspatronerna af Petersen och Ramsay på Björkboda. Ab Dalsbruk sålde 1927 egendomen till affärsmannen Amos Anderson, som bl.a. lät utföra en om- och tillbyggnad av empirehuvudbyggnaden från 1870-t. Byggnaden tjänstgör idag sommartid som ett konst- och personhistoriskt museum med inredning i klassisk stil. Konstsamlingarna på S., som sköts av Amos Andersons konstmuseum i Hfrs, består främst av finländsk konst från första hälften av 1900-t. En stor del av samlingarna på S. fanns där redan på Amos Andersons tid.

S. är huvudgård i ett godskomplex, som förvaltas av Konstsamfundet och totalt omfattar ca 6 600 ha mark på Kimitoön och i Pargas. På gården finns 170 ha åker, varav 23 ha är äppelträdgård. Egendomen har också växthusverksamhet och direktförsäljning av egna produkter. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland II, 1942)

Soederlaangvik

Söderlångvik. På gårdens marker finns landets största äppelträdgård med ca 12 000 träd. Foto: Söderlångvik gård.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 20.07.2009 av Import