Sunila

Sunila, industri- och bostadsområde i Kotka, bebyggdes med en sulfatcellulosafabrik, invigd 1938. Fabriken ägdes fram till 2009 av Sunila Oy (gr. 1928), vars aktier i jämna proportioner ägdes av Myllykoski Paper Oy och Stora Enso Oyj, men i slutet av 2008 och under våren 2009 inköpte Stora Enso Myllykoski Paper Oy:s innehav, varpå Stora Enso under sommaren 2009 blev ensam ägare till fabriken, som enligt planerna skulle nedläggas i början av 2010. I november 2009 beslöt Stora Enso dock återuppta produktionen som legat nere sedan våren samma år. Sunila har en kapacitet att producera omkring 370 000 ton cellulosa per år och har ca 235 anställda (2010). Sunila fabrikssamhälle, projekterat av Alvar Aalto 1936-39, framhävs ofta som ett av dennes mest betydande arbeten (stadsplanering). 2001-03 pågick ett projekt vid namn Elävä Sunila (Det levande Sunila) med syfte att förnya och återuppliva bostadsområdet. (P. Alava, S., metsäjättien yhtiö, 1988; P. Korvenmaa, S., 2003)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
pappersindustri, industriområden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.10.2011
Uppdaterat 03.06.2017