Suomalainen, Kari

Suomalainen, Kari Yrjänä (f. 15/10 1920 Hfrs, d. 10/8 1999 Valkeakoski), karikatyrist. S. var 1951-91 anställd vid Helsingin Sanomat; dotterson till Emil Wikström. S. vann som politisk skämttecknare en ställning som landets främsta och blev med tiden en betydande opinionsbildare. Han odlade en stundom godmodig, stundom besk ironi i sina teckningar, där de politiska partierna symboliserades av burleskt formade gestalter. Persongalleriet omfattade vidare ett slags kolingtyper, olika filosoferande allmogegestalter m.m. samt S:s alter ego, en liten svartskäggig gubbe. Album med urval av hans teckningar utgavs under en period nästan årligen. I anslutning till Emil Wikströms ateljé Visavuori i Sääksmäki uppfördes den s.k. Kari-paviljongen med en permanent utställning av hans teckningar. Han mottog talrika pris, bl.a. Suomen Kuvalehtis journalistpris 1982. Erhöll professors titel 1977. (Erik Kruskopf)

SuomalainenKari

Suomalainen, Kari. Hans alter ego utsträckt på soffan (1998). Texten kunde i svensk översättning lyda: Om de rätta personerna inte har makten, innebär det att den glider över till de orätta. Foto: Werner Söderström Oy, Kari Suomalaisen perikunta.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tecknare, personer (individer), skämttecknare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.05.2016 av Import