Suomen Joutsen

Suomen Joutsen, fullriggare och museiskepp i Åbo, sjöstridskrafternas skolskepp 1930-60. S. sjösattes under namnet Laênnec 1902 i St. Nazaire, Frankrike, och seglade som fraktfartyg främst i salpeterfarten mellan Sydamerika och Europa fram till 1922. Då blev hon tysk under namnet Oldenburg, för att 1928 bli tyskt skolskepp. Två år senare inköptes fartyget till Finlands flotta. Efter ombyggnad i Nystad, där hon fick nya logement för 185 man och två hjälpmotorer installerade, döptes hon till S. Namnet togs efter Finska Svan, ett skepp som bidrog till Klas Kristersson Horns seger 7/7 1565 i slaget mot danskarna vid Bornholm. S. har en dräktighet på cirka 2 900 ton och en segelyta på 2 249 m2. Stormastens höjd från vattenlinjen är 52 m, och maximalt loggad fart under segel uppges till 16,4 knop. Skeppets längd över däck är 96,6 m och bredden 12,4 m.

Åren 1931-39 gjorde S. med Hfrs som bashamn åtta oceanseglatser på en total distans motsvarande ungefär nio varv runt jordklotet. Under den femte resan, 9/10 1935-2/7 1936, rundades Kap Horn. Denna resa varade 269 dygn, av vilka 226 till sjöss. Totalt utbildades under resorna med S. 1 150 man (befäl, underbefäl och manskap), samtidigt som 55 hamnar anlöptes. Under andra världskriget tjänstgjorde hon avriggad som moderfartyg för Finlands ubåtar och motortorpedbåtar, och gjorde därefter samma tjänst bland minsveparna. Sommaren 1949 rustades hon ut för korta Östersjökryssningar som fortsattes under några år. 1960 förtöjdes hon i Åbo för att fungera som sjömansyrkesskola fram till 1988, då hon öppnades för besökare. 1990 övergick S. i Åbo stads ägo, och inrättades senare till museifartyg i Forum marinum. (M. Juutilainen, Sellainen oli retkemme, 1952; S. 1932-82, 1982; T. Mattila, Koulutus Suomen Joutsenella 1931-1939, 1988; O. Vitikka, Koululaiva Suomen Joutsenen kaukopurjehdukset, Navis Fennica Osa 1, 1993; V. Auvinen, S., onnekas satavuotias, 2002; U.O. Lahtonen, Purjelaiva paras merimieskoulu, 2002)
SuomenJoutsen

Suomen Joutsen. Folk som seglat med fartyget bildade 2000 en förening vars uppgift är att vårda dess traditioner och stöda Åbo stad samt stiftelsen Forum marinum. Foto: Lehtikuva Oy, M. Rautkari.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
marinen, skolfartyg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.11.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.06.2017 av Import