SvartåSvartå, herrgård vid Svartåns utflöde ur Lojo sjö i Raseborg. Egendomen, nämnd redan på 1300-talet, ägdes på 1500-talet av en nyländsk frälsesläkt, senare känd under namnet Ekelöf. Den övertogs 1555 av Gustav Vasa, som lät anlägga ett järnbruk där. Bland byggnaderna på Svartå märks främst det ståtliga träslottet (nyklassicism), som brukspatron Magnus Linder lät uppföra 1783-92 enligt ritningar av stadsarkitekten i Åbo C.F. Schröder och arkitekt Erik Palmstedt, samt den forna bruksförsamlingens (1673-1929) träkyrka, som färdigställdes 1761. Bruksegendomen, som i början av 1900-talet omfattade ca 4 400 ha och var fideikommiss inom ätten Linder, skildes 1920 från bruket och styckades på 1920- o. 30-talen. Magnus Linder, en avkomling till byggherren, återköpte gården 1985 och påbörjade en pietetsfull restaurering av träslottet och övriga byggnader samt den omgivande parken. Sedan 1986 driver ägaren ett herrgårdshotell med restaurang och konferensutrymmen på Svartå. Det restaurerade slottet visas som museum. Sedan 1996 arrangeras där årligen en internationell antikvecka. (Herrgårdar i Finland 1, 1928; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939; R. Ahlbäck, Gods och herresäten i Finland, 1946; C.J. Gardberg, Finländska herrgårdar, 1989)Svartaa

Svartå slott. Den fasta inredningen går helt i gustaviansk stil. Slottet är Finlands största profana träbyggnad och det första huset i landet som försågs med dubbla glasfönster. Foto: Studio Point, M. Kaplar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
herrgårdar, Svartå gård
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.09.2010
Uppdaterat 01.04.2016