Svenska normallyceum

Svenska normallyceum i Hfrs grundades 1864 på initiativ av bl.a. filosofen och statsmannen J.V. Snellman. En normalskola skulle erbjuda blivande lärare auskulteringsmöjligheter, varför den innefattade både klassisk och realskolbildning.

Skolan flyttade 1880 in i en egen byggnad ritad av H. Dalström i stadsdelen Gardesstaden. Som normalskola var kopplingen till universitetet självskriven och skolan fostrade många framstående universitetsmän och statstjänstemän. Den upphörde 1974 som normallyceum och fusionerades med Svenska flicklyceet. Sedan grundskolan införts 1977, arbetar högstadiet Svenska normallyceum och gymnasiet Svenska normallyceum i byggnaden. (S. 1864-1964, red. K. Stenberg, 1964; B. Reuter, S. i Hfrs. Matrikel 1864-1974, 3 bd, 1974-84)

SvenskaNormallyceum

Svenska normallyceum är den anrikaste av huvudstadens skolor. Den var tidigare något av en intellektuell elitskola. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenska, övningsskolor
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 03.06.2017 av Import