Tammela

Tammela, kommun i Egentliga Tavastland närmast ö. om Forssa, Södra Finlands region. Areal 640 km2, invånare 6 554 (2011).

Tammela är beläget på en höglänt vattendelare ("Tammela högland") med vidsträckta skogs- och mossmarker. Där ligger bl.a. Torronsuo nationalpark (gr. 1990, 26,7 km2) som omfattar en av s. Finlands största och mest representativa myrar med samma namn. I synnerhet myrens ö. del är storvulen och ödemarkspräglad. I Tammela finns även Liesjärvi nationalpark (gr. 1956, 22 km2), som är en del av Tavastlands s.k. insjöplatå, en karg obebodd trakt omgiven av bördiga jordbruksbygder. Stränderna kring de fyra sammanlänkade sjöarna och de två träsken i nationalparken dominerar landskapet. Ett framträdande drag i terrängformerna i Tammela är de talrikt förekommande rullstensåsarna, som ställvis vidgar sig till sandmoar; märkligast är den åsformation som under olika namn genomdrar Tammelas centrala partier från s.o. till n.v. och Kaukolanharju som löper över näset mellan sjöarna Pyhäjärvi och Kuivajärvi. I s.v. tillhör Tammela det sydvästfinska låglandet, som här består av en bördig lerslätt.

Kyrkbyn på n. stranden av Pyhäjärvi har ca 1 500 inv. (2000). De största privata arbetsgivarna i kommunen är Reebok Finland Oy (etabl. 1964 som Koho, 95 anst. 2003) som tillverkar bl.a. ishockeyklubbor och verkstadsindustriföretaget Levyosa Oy (gr. 1977, 80 anst. 2003), som är specialiserat på metallskivor.

Tammela bildade under medeltiden och i början av nya tiden tillsammans med Somero kyrksocknen Portas, vilket även var namnet på en administrativ socken, som i stort sett omfattade det forna Tammela (det nuv. Tammela samt nuv. Ypäjä, Jockis, Humppila och Forssa). Tammela, i äldre tider beläget vid en av landets viktigaste och livligast trafikerade landsvägar, den s.k. Oxvägen (Åbo-Tavastehus, jfr vägväsen, Historia), omtalas som självständig församling 1423. Gråstenskyrka från slutet av 1400-talet; invid denna restes 1932 ett monument över hakkapeliterna. Bland egendomarna i Tammela märks Saaris och Mustiala. Forssa köping grundades 1923 på kommunens område. (T. Hirsjärvi/E. Aaltonen, Tammelan kunnan historia, 2 bd, 1925-31; E. Ojanen m.fl., Tammelan historia, 2 bd, 1983-1992; E. Ojanen, Tammelan seurakunnan historia, 1990; Täällä on hyvä elää: Tammelan kunnan 575-vuotiskirja, 1998)

Tammela

Tammela marknadsför sig som en "hakkapelitsocken", eftersom 24 ryttare från orten deltog i 30-åriga kriget, av vilka endast 14 återvände. Ett monument över hakkapeliterna avtäcktes 1932 (V. Kyander). Sedan 1978 ordnas varje år ett hakkapelitevenemang med marknader m.m. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

TAMMELA2.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, bebyggelse, byar, näringsliv, områden, ytformer, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.05.2012 av Import