Tavastlands regemente

Tavastlands regemente, fi. Hämeen rykmentti, är förlagt till garnisonsområdet Hennala i Lahtis. Inom regementet utbildas personal från försvarsmakten och gränsbevakningen samt värnpliktiga till underhålls-, spanings- och idrottsuppgifter, till militärmusiker samt -poliser för både freds- och krigstida insatser. Till regementets organisation hör Tavastlands ryttarbataljon, idrottsskolan, underhållsskolan (Vapenskolan), militärmusikskolan (militärmusik) och en underhållscentral.

Tavastlands regemente slår vakt om traditionerna från Tammerfors regemente, som verkade i Hennala 1919-39. Traditionerna sträcker sig dock ända till 1600-t., Tavastlands första regemente grundades av Gustav II Adolf 1626 och deltog i alla svenska rikets krig (Tavastehus regemente). Under ryska tiden existerade förbandet som Tavastehus bataljon eller skarpskyttebataljon ända fram till finska militärens upplösning 1902.

Tammerfors regemente bildades 1919 sedan det under ett annat namn hade deltagit i inbördeskriget. Det indrogs vid vinterkrigets utbrott 1939.

T. grundades vid ingången av 1986 genom att de trupper och institutioner som dittills verkat självständigt i Hennala slogs samman och fick en gemensam ledning. Regementets fana är det forna Tammerfors regementes rödvita fana, och dess honnörsmarsch, Parolamarschen, är likaså en tradition från Tammerfors regemente. Årsdagen 3/10 minner om den dag då försvarsministeriet fattade beslut om att grunda regementet. (J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988) (Jarl Kronlund)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
krigshistoria, regementen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 02.06.2017