Tigerstedt, Erik

Tigerstedt, Erik Magnus Campbell (f. 14/8 1886 Urjala, d. 20/4 1925 New York), uppfinnare, son till Axel Tigerstedt. Han utbildade sig till ingenjör i Tyskland (examen 1911) och slog sig vid världskrigets utbrott ned i Köpenhamn, där de flesta av hans uppfinningar kom till. Han deltog i Finlands inbördeskrig som chef för det vita radiokommandot, men flyttade 1921 till New York, där bolaget The Tiger Manufacture Co. bildades för att exploatera hans uppfinningar. Tigerstedt sysslade främst med olika elektroakustiska problem; 1915 förevisade han ljudfilm i Köpenhamn, och redan 1913 hade han lyckats överföra "televisionsbilder" per kabel mellan Berlin och London. Han uppfann vidare bl.a. den första elektriska grammofonen och utvecklade färgfotograferingen. Vid sin död innehade han över 400 patent. Tigerstedt var emellertid ingen affärsman, och något större ekonomiskt utbyte av sina uppfinningar, som i utvecklad form skulle åstadkomma en revolution inom filmen och radiotekniken, hade han aldrig. Han skadades i USA illa i en bilolycka och avled i sviterna av den tuberkulos han uppenbarligen hade ådragit sig genom en olyckshändelse i unga år. Var från 1919 gift med målarinnan Ingrid Ruin, men äktenskapet strandade redan efter några år. (P. Kuusela, E.M.C.T., Suomen Edison, 1981; Finlandssvenska tekniker IV, 2003)

TigerstedtErik

Tigerstedt, Erik. Har av eftervärlden börjat kallas "Finlands Edison". I likhet med Thomas A. Edison - som han träffade personligen hösten 1923 - var den finländske uppfinnaren ingen affärsman. Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.04.2012
Uppdaterat 26.04.2012