Tiilikainen, TeijaTiilikainen, Teija Helena, (f. 22/4 1964 Lojo) pol.dr, chef för Utrikespolitiska institutet. T. profilerade sig tidigt som en av Finlands främsta experter på Europeiska unionen. Hon studerade vid Åbo Akademi, där hon blev pol.mag. 1989, licentiat 1991 och pol.dr 1997. Hennes avhandling gällde de politiska idéernas historia "Europe and Finland, defining the Political Identity of Finland in Western Europé". T. blev 1.1.2010 chef för Utrikespolitiska institutet i Finland. Före det hade hon gjort en uppmärksammad karriär som forskare, universitetslärare, professor i internationell politik och forskningsdirektör vid Åbo Akademi, chef för Helsingfors universitets nätverk för Europaforskning och som statssekretare vid Utrikesministeriet under Ilkka Kanervas mandatperiod som utrikesminister 2007-08.

T. fick tidigt stor erfarenhet av EU då statsminister Paavo Lipponen utsåg henne till sin representant i konventet som drog upp riktlinjerna för EU:s framtid 2002-03. Hon ställde tidigt frågan om Finland kan behålla sin självständighet som EU-land (1994). EU-motståndarna i landet använde frågeställningen som argument mot medlemskap. T:s svar var ett entydigt ja. Hon ansåg att Finland genom sin demokrati- och samhällsutveckling stod på samma värdegrund som EU-länderna. Finland representerade samma politiska kultur som Västeuropa. I sin forskning kring den europeiska säkerhetspolitiska utvecklingen har T. även beaktat Ålands ställning som en demilitariserad och neutral zon. Hennes bedömning är att om Finland går med i en militärallians, alltså Nato, kan det medföra en internationell förpliktelse som ökar trycket mot Ålands särställning.

Utrikespolitiska institutet har ytterligare utvecklats under T:s chefsperiod. Institutet har närmare 30 forskare, som har stor frihet att uttala sig om sina specialområden, som förutom Europafrågor täcker global säkerhet, Ryssland, USA, Kina, miljöpolitik, internationell klimatpolitik, havsforskning och hållbar utveckling, Afghanistan, fredsbevarande och krishantering. (Tom Söderman)

Utrikespolitiska institutets svenska webbsidor: http://www.fiia.fi/se/info/


Teija_Tiilikainen_HIRES.jpg

Tiilikainen, Teija. Foto: Utrikespolitiska institutet.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
forskning, utrikespolitik, chefer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.03.2011
Uppdaterat 31.05.2017