Vårdö

Vårdö, åländsk skärgårdskommun, belägen ö. om Fasta Åland. Areal 102 km2, invånare 449, varav 89,1 % svenskspråkiga (2011).

Vårdö omfattar en vidsträckt skärgård från Föglö i s. till Norrhavet i n. Den största ön Vårdölandet är ca 5 km bred och drygt 10 km lång; f.ö. märks Simskälaarkipelagen vid Delet i n. Landskapsbilden har en prägel av såväl bördig innerskärgård som karg ytterskärgård. Bland byarna på huvudön märks Vargata och Lövö; den senare var 1718-19 platsen för en stor fredskongress mellan Sverige och Ryssland (Ålandskongressen). Vårdö har färjförbindelse med Fasta Åland från Töftö till Prästö i Sund; en 312 m lång bro mellan Töftö och Gersholm, som invigdes 1980, förbättrade väsentligt förbindelserna med det åländska fastlandet.

Vårdö (tidigare Sundskären, omtalas första gången 1347) blev kapell under Sund i slutet av 1500-talet och bildade en självständig socken 1866. Där bedrevs under 1800-talet en ytterst livlig s.k. bondeseglation. (A. Blomqvist/S. Jaatinen, Simskäla, 1977; S. Jaatinen, Vårdö: skärans, liens och mulens landskap genom seklerna, 1994; H. Skogsjö, Familjer och gårdar i Vårdö, 2001; Å. Ringbom/C. Remmer, Ålands kyrkor III: Sund och Vårdö, 2005)

Vaardoe

Vårdö. Författarinnorna Sally Salminen och Anni Blomqvist samt musikforskaren Otto Andersson, tre framträdande kulturpersonligheter, är födda och uppvuxna på Vårdö. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

VRD.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, skärgårdar, lokalhistoria, öar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 20.04.2017 av Import