Vennola, (J.H.)

Vennola, Juho Heikki (J.H.) (f. 19/6 1872 Uleåborg, d. 3/12 1938 Hfrs), nationalekonom och politiker, fil.dr 1903. Vennola var från 1908 till sin död professor i nationalekonomi (den förste innehavaren av denna lärostol) vid Helsingfors universitet, men skattades inte särskilt högt som vetenskapsman av samtiden. I sitt författarskap behandlade Vennola huvudsakligen olika agrarpolitiska frågor, bl.a. den under 1900-talets två första decennier brännande aktuella jordbesittningsfrågan. Han var ordförande i Elantos förvaltningsråd 1905-17, innan ledningen övertogs av socialdemokraterna, riksdagsledamot (framstegspartiet) 1918-30 och statsminister i centerkoalitioner 1919-20 och 1921-22; biträdande finansminister 1918-19, handels- och industriminister 1919, utrikesminister 1922-24 och finansminister 1930-31.

Vennola föreföll som politiker att präglas av en viss principlöshet, vilket berodde bl.a. på att han försökte inta en medlande hållning både högerut och vänsterut. Hans andra regering föll på misstroendevotumet mot utrikesminister Holsti och dennes randstatspolitik. Själv strävade Vennola som utrikesminister efter att förena ett politiskt samarbete med de baltiska staterna och en kulturell orientering i riktning mot Skandinavien.

Finlands regeringar sedan 1917VennolaJ.jpg

Vennola, J.H. Behandlade i sitt författarskap i huvudsak olika agrarpolitiska frågor, bl.a. den aktuella jordbesittningsfrågan. Foto: Museiverket, D. Nyblin.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
nationalekonomer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.10.2011 av Import