yttrandefrihet

yttrandefrihet. Enligt grundlagen har var och en y., till vilken hör rätten att framföra, sprida och ta emot åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Y. hör till de grundläggande fri- och rättigheter (medborgerliga rättigheter) som 1995 intogs i ett särskilt kapitel i regeringsformen och som därefter överfördes till den nya grundlagen.

Den tekniska utvecklingen har lett till att tryckfriheten (se censur, tidningspressen) inte längre nämns separat i sammanhanget, eftersom många andra sätt att sprida ord och bild idag konkurrerar med trycket. Nytt var även att y:s "passiva" sida uppmärksammades, d.v.s. rätten att obehindrat ta emot information.

Y. kompletteras med ett stadgande om att handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, och att var och en har rätt att ta del av dem (offentlighetsprincipen).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
rättigheter, yttrandefrihet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 05.02.2017 av Import