Ålands hav

Ålands hav, fi. Ahvenanmeri, farvattnet mellan svenska kusten och Åland, förenar Bottniska viken med Östersjön. Södra Kvarken (fi. Ahvenanrauma) förbinder Å. med Bottenhavet; största djup är 301 m (drygt 10 km v. om Signilskär). Riksgränsen mellan Finland och Sverige är dragen genom Å.; på den befinner sig Märkets fyrklippa med Finlands västligaste punkt på land. Beträffande djup- och isförhållanden m.m., se Åland, avsnittet Geologi, växt- och djurvärld.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 02.08.2011 av Import