Anderson, Amos

Anderson, Amos Valentin (f. 3/9 1878 Kimito, d. 2/4 1961 Dragsfjärd), affärs- och tidningsman, bergsråd 1946. A. verkade efter genomgånget handelsinstitut i Åbo och nationalekonomiska studier i Göttingen och London 1900-02 en tid inom försäkringsbranschen, grundade 1906 i huvudstaden tidskriften Mercator, vars utgivare han var till 1946. Han startade 1911 den kortlivade, men betydelsefulla Dagens Tidning och övertog på 1920-t. både som förläggare (från 1921) och chefredaktör (1928-36) Hufvudstadsbladet, som under hans ledning utvecklades till en ledande rikstidning. Han lade med Mercators tryckeri 1909 grunden till en grafisk industrikoncern omfattande främst det sedermera förvärvade Oy Tilgmann Ab samt en rad andra företag, fastigheter och jordegendomar, för vilkas högsta förvaltning han 1940 instiftade Föreningen Konstsamfundet. A. deltog aktivt i det politiska livet särskilt under 1920- o. -30-t., var riksdagsman (SFP) 1922-27 och elektor vid presidentvalet 1937 (därmed automatiskt elektor också vid presidentvalen 1940 och 1943), där han tillhörde den högerbetonade s.k. bergsrådsfalangen.

A. blev en av Finlands främsta kulturmecenater och gav ekonomiskt stöd åt olika (främst finlandssvenska) kulturella och vetenskapliga strävanden; understödde bl.a. Åbo Akademi, Svenska teatern i Hfrs och Helsingfors konsthall. Avgörande var hans insats vid grundläggningen av Finlands Rominstitut i Villa Lante. Han intresserade sig även bl.a. för kyrkorestaureringar. A. utgav skrifter i historiska, politiska och ekonomiska ämnen samt framträdde som dramatiker (skrev legendspelet Vallis Gratiae, 1923, som även uppförts i utlandet) och regissör. Bland övriga av A. utgivna arbeten märks det 6-språkiga praktverket Medeltida kyrkokonst i Finland (1921). Fil.dr h.c. vid Åbo Akademi 1948. Se även Amos Andersons konstmuseum. (O. Andersson, Den unge A. A. Några minnen, 1965; T. Bergman, Allas vår Amos, 1976; T. Steinby, A. A. Företagaren, 1979; T. Steinby, A. A., 2 bd, 1979-82, Elva uppsatser om A. A., Hbl, Villa Lante m.m., 1992)
AndersonAmos

Anderson, Amos. Gick till eftervärlden främst som kulturmecenat. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.

amos_andersons_museum2.jpg

Amos Andersons konstmuseum öppnades för allmänheten 1965. Foto: Rabbe Sandelin.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, personer (individer), tidningsförläggare, donatorer, mecenater
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.05.2016 av Import