ArabiaArabia, keramisk fabrik i Helsingfors, grundades 1874 på ett villaområde Arabia vid Gammelstadsviken "för tillverkning av porslins-, fajans- och annat lergods". Arabia drevs som ett dotterföretag till Rörstrands porslinsfabrik i Stockholm till 1916, då det kom i finländsk ägo och 1947 förvärvades av Oy Wärtsilä Ab. I början av 1930-talet grundades en konstavdelning med Kurt Ekholm som chef. Avdelningen skulle senare bli världsberömd för sin formgivning, i vilken en lång rad konsthantverkare såsom Rut Bryk, Kaj Franck, Birger Kaipiainen, Michael Schilkin m.fl. medverkat. Exporten har varit viktig och fram till första världskriget gick en stor del av den till Ryssland. Återuppbyggnaden efter andra världskriget och krigsskadeståndsleveranserna ledde till en utvidgning av fabriken och bl.a. tillverkning av eldfasta tegel och sanitetsporslin, produkter som senare avvecklats. Även produktionen av hushållsartiklar intensifierades och formningen av tallrikar automatiserades kring 1960. Arabia och Rörstrand förenades 1975-77 till Oy Arabia-Rörstrand Ab med Wärtsilä och svenska Upsala-Ekeby Ab som delägare. Fabrikerna behöll dock sina egna namn, men för den internationella marknadsföringen skapades 1985 en gemensam grupp som döptes till Designor. År 1990 köptes Arabia upp av Hackman, som fokuserar sig på Designor och Metos. Designor tillverkar och marknadsför hushållsprodukter av skandinavisk design, medan Metos utvecklar och tillverkar produkter, tjänster och koncept för produktion av mat och dryck i professionella storkök. Design och hushållsprodukter säljs bl.a. i företagets egen Designor Shop som verkat vid Norra Esplanaden i Helsingfors sedan 1952. (Arabia Ab: En keramisk storindustri i Finland 1947; Keramik och glas: A. 100 år 1973; Arabia: Oy Wärtsilä Ab Arabia, 1987) (Bengt von Bonsdorff)

Då Hackman 2004 uppköptes av italienska Ali behöll den sistnämnda Metos men avyttrade resten av H. till bl.a. bolaget ABN Amro Capital, som 2007 sålde H. till Fiskars-koncernen (Fiskars Oyj Abp). (red.)


Arabia_1940-t_Pnen_SB.jpg

Arabia

Arabia. Ovan interiör från fabrikens utrymmen på 1940-talet. Nedre: Servisen Paratiisi, designad för serieproduktion av Birger Kaipiainen 1969. Den har sedan dess blivit en klassiker. Foto övre: Schildts bildarkiv, Pietinen, nedre: Designor Oy Ab.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konstindustri, fabriker, keramisk industri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.03.2012
Uppdaterat 16.03.2016