Aurorasällskapet

Aurorasällskapet, hemligt vittert humanistiskt-fosterländskt sällskap, stiftat augusti 1770 i Åbo av H.G. Porthan m.fl. företrädare för olika vetenskaper vid Åbo akademi. Initiativet utgick från C.F. Fredenheim; bland övriga ledamöter märks M.J. Alopaeus, A.N. Clewberg och J.H. Kellgren. Medlemmarna använde liksom frimurarna olika insignier och iakttog vissa hemliga ritualer. Sällskapet, som bl.a. ägde ett välförsett bibliotek, grundade 1771 landets första tidning, Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo. Som A:s sekreterare tjänstgjorde Porthan. Sällskapet upplöstes på våren 1779.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
bibliotek, fosterländskhet, sällskap som uppkallats efter någon, ritualer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 21.03.2016