Ehrenström, Johan AlbrechtEhrenström, Johan Albrecht (f. 28/8 1762 Hfrs, d. där 15/4 1847), ämbetsman. E. började sin bana som fortifikationsofficer och trädde tidigt i förbindelse med de finländska självständighetsmännen. Han åtföljde G.M. Sprengtporten på dennes resa till Ryssland 1786-87, men återvände efter en öppen brytning med honom till Stockholm och avslöjade de landsförrädiska planerna för Gustav III, vars kabinettssekreterare och förtrogne han blev. E. ledsagade kungen i Finland under kriget 1788-90. Han dömdes som mellanhand vid G.M. Armfelts intriger mot förmyndarstyrelsen till döden 1794, men benådades och hölls fängslad till 1796. Vid Armfelts förvisning överflyttade även E. till Finland, där han snart vann Alexander I:s gunst, erhöll kejserlig pension och 1812 finländskt undersåtskap. Samma år förordnades han till ordförande i kommittén för återuppbyggandet av Hfrs, som skulle gestaltas till en värdig huvudstad. På denna post ådagalade E. driftighet, självständighet och gott omdöme, bl.a. genom att inkalla den tyske arkitekten C.L. Engel från S:t Petersburg. Han blev 1820 ledamot av senatens ekonomiedepartement, varifrån han erhöll avsked på egen begäran 1825.

Återstoden av sitt liv ägnade E. åt att skriva sina memoarer och att ta del i societetslivet i den nya huvudstaden. Hans korrespondens utgavs 1997 i en volym inkluderande finsk översättning och kommentarer. Se även Johan Fredrik Aminoff. (T. Hartman, De tre gustavianerna, 1899; A.R. Cederberg, Johan Albert Ehrenströmin kirjallista jäämistöä vuosilta 1787-1789, 1933; Y. Soini, Helsingin poika: todellisen valtioneuvoksen Johan Alb. Ehrenströmin elämänvaiheet, 1950; Y. Blomstedt, J.A. E. Gustavian och samhällsbyggare, 1966)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 13.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.03.2012 av Import