Eira

Eira, delområde i distriktet Ulrikasborg i Hfrs, 989 inv. (2008), upptar en bergig udde mot havet, avslutad av den s.k. Ursins klippa (af Ursin, N.). Området (som fått namn efter E. sjukhus i Ulrikasborg) låg fram till sekelskiftet 1900 utanför den reglerade bebyggelsen, men blev sedan snabbt utbyggt (enl. stadsplan av B. Jung, A. Lindgren och L. Sonck, fastställd 1908) i enhetlig senjugendstil med stora bostadsvillor som i många fall blev maskerade hyreshus. Området var ursprungligen avsett för förnämare villabebyggelse. Där märks ett flertal stilfullt utformade byggnader, bl.a. Villa Ensi (Selim A. Lindqvist, 1912), som fram till 1932 inrymde ett privatsjukhus, och villor av O. Tarjanne (Armfeltsv. 13) och J. Eklund (Armfeltsv. 8). Stadsbilden i E. pryds bl.a. av Juhani Ahos staty (A. Tukiainen, 1961), Albert Edelfelts staty (V. Vallgren, 1927), som är flyttad dit från sin ursprungliga plats vid Ateneum, och ett sjöfararmonument (O. Jauhiainen/E. Eerikäinen), rest vid stranden 1968. (K. Ollila/K. Toppari, Puhvelista punatulkkuun, 1976)

Eira

Eira. Stadsdelen är uppkallad efter det sjukhuskomplex som färdigställdes 1905-10 enligt ritningar av Lars Sonck. Det är ett privatsjukhus som upprätthålls av ett aktiebolag. Foto: Sakari Niemi.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011