Finlandiahuset

Finlandiahuset, kongress- och konserthus i Hfrs, uppfört 1971 enligt ritningar av Alvar Aalto. F., som ägs av Helsingfors stad, är en av Finlands mest representativa offentliga byggnader. Byggnaden försågs med en kongressflygel 1975 och inrymmer nu bl.a. en stor konsertsal för 1 700 personer, en kongressal för 900 personer och en kammarmusiksal för 340 personer. Konsertsalens akustik blev genast föremål för stark kritik och har förbättrats i flera repriser; salen försågs 1997 med ett elektroniskt akustiksystem. Även byggnadens fasadmaterial i vit marmor har varit omdiskuterat, då det visat sig att fasadskivorna inte tål det finländska klimatet. Efter livliga diskussioner och utredningar förnyades fasaden 1990 med samma vita Carraramarmor som den ursprungliga.

F. bildar en av hörnstenarna i den centrumplan Alvar Aalto gjorde 1962 för Hfrs centrum och Tölöviken. Planen väckte på sin tid stort intresse och utgör fortsättningsvis grund för den omdiskuterade utbyggningen av Kampen och området kring Tölöviken. F. var skådeplatsen för Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) sommaren 1975, då 35 statsöverhuvud samlades i byggnaden. (E-K. Holopainen m.fl., Finlandia-talo, 2001) (Patrick Eriksson)
Finlandiahuset

Finlandiahuset med sitt karaktäristiska sneda tak har ett lugnt läge vid Tölöviken. Huset är det enda i Alvar Aaltos centrumplan för Hfrs av 1962 som har förverkligats. Foto: Lehtikuva Oy, P. Sakki.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konserthus, Finlandiahuset
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.08.2011
Uppdaterat 05.06.2023