Tölöviken

Tölöviken, fi. Töölönlahti, grund havsvik mellan de äldsta stadsdelarna i Sörnäs i Hfrs, kantas av parker (Hesperiaparken och Djurgården). I takt med stadens tillväxt har T. ändrat form och utbredning; helt utplånad genom utfyllning är Gloviken, som ännu i början av 1800-t. sträckte sig fram till Esplanaderna. På vikens n. strand gjordes Broholmen landfast, vartill i början av 1860-t. en bred järnvägsbank byggdes över viken från Kajsanieminäset. Vattnet ö. om banken kallas Djurgårdsviken; mot mynningen vid Långa bron övergår den i Kajsaniemiviken.

Vikens stränder intog en central plats i Alvar Aaltos centrumplaner för Hfrs från 1960, 1964 och 1972; av de planerade byggnaderna förverkligades endast Finlandiahuset och Finlands nationalopera. Efter omfattande planeringsansträngningar fick s. T. en stadsplan 2002. Den inbegriper det något tidigare byggda Museet för nutidskonst (Kiasma) och Sanomahusets glaskub samt ett stort musikhus invid villa Hagasund, en vidsträckt vattendominerad park och en kontorslänga mot järnvägen. En stark medborgaropinion för bevarandet av de gamla godsmagasinen från 1860-t. ledde till att ett fragment bevarades i parken.


TolovikenHfrsVint2010_JL.jpg

Tölöviken vintern 2010 sett från Hesperiaparken. I fonden syns Bergälls kyrka. Foto: Schildts bildarkiv, J. Lindberg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lokalhistoria, parker, vikar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.08.2011
Uppdaterat 31.05.2017