ForsbyForsby, egendom, bruk och såg i Pernå

Forsby, fi. Koskela, delområde i distriktet Gammelstaden i Hfrs, 3 304 inv. (2009). Forsby var ursprungligen en by i Helsinge socken, på vars mark staden grundades 1550. Sedan Hfrs 1640 flyttats till platsen för dess nuvarande empirecentrum på Estnässkatan förblev Forsby (jämte Gumtäkt) i stadens ägo, men bibehölls som ett självständigt hemman som utarrenderades. Forsby hemmans mark anslöts 1899 administrativt till staden och fick stadsplan 1936. Forsby utbyggdes strax före och efter andra världskriget till ett enhetligt småhusområde med karaktär av trädgårdsstad. I skogsområdet n. om den stora åldringsvårdsanstalten Forsby sjukhem (invigt 1912), en arvtagare till det gamla hospitalet från 1500-talet, byggdes efter kriget ett nödbostadsområde. Detta revs i slutet av 1960-talet och gav plats åt ny bebyggelse med flervåningshus.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011