Gårdskulla

Gårdskulla, egendom i Sjundeå, uppkom 1822-26 genom sammanslagning av fyra frälsehemman (frälse från 1536), som tidigare lytt under Svidja säteri. Gården ägs sedan 1840 av släkten Rehnberg. Huvudbyggnaden uppfördes samma år av Erik J. Rehnberg. G. är ett storjordbruk med en totalareal på 1 330 ha, varav 330 ha åker. 1951 blev gården kreaturslös med produktionen inriktad på spannmålsodling, men under 2000-talets början återupptogs köttproduktionen efter att G. 2006 ingick ett arrendekontrakt på 10 år med Helsingfors universitet om att överta jordbruket på det av universitetet ägda Svidja, som en del av ett konsortium där universitet och Arbetseffektivitetsföreningen är medverkande. På senare år har turismen fått stor betydelse; 1982 inrättades ett lantbruksmuseum av gårdsägaren Carl-Erik Rehnberg (1930-2007), som efter hand utökades av denne och är numera det största i landet med bl.a. ett hundratal veterantraktorer från åren 1924-60 samt visar olika lantbruksnäringar från gången tid.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.05.2012 av Import