Hackman

Hackman, Hfrs, registrerat varumärke tillhörande Fiskars-koncernen (Fiskars), ursrungligen handelshus gr. 1790 i Viborg av Johan Fredrik Hackman (1755-1807), till 1969 öppna bolaget Hackman & Co. H. idkade ursprungligen kolonial- och trävaruhandel och blev på 1800-t. landets största handelshus. Bolaget gjorde även banbrytande insatser inom sjöfarten. Under andra hälften av 1800-t. började Hackman & Co. alltmer inrikta sig på industriell verksamhet och inledde bl.a. en omfattande sågrörelse. 1866 köptes Havis teknokemiska fabrik (såld 1997) och 1891 Sorsakoski bruk. 1927 blev cellulosafabriken i S:t Johannes utanför Viborg färdig. På 1970- t. övertog metallindustrin skogsindustrins roll som H.:s huvudbransch och 1991 såldes sågverksamheten. Merparten av skogsinnehavet avyttrades 1996-98.

På 1980- och 90-t. styrdes H. in på nya verksamhetsområden. 1990 köptes Arabia (porslin och glas). Av största betydelse var förvärvet 1994-98 av Metos, som tillverkar utrustning för storkök, fartygskök o.dyl. och som kompletteras av H:s tidigare tillverkning av köksutensilier för hemhushåll. 2000 köpte H. Metos italienska konkurrent Olis. Metallindustrin har verksamhet i bl.a. Sorsakoski, Lillkyro, Kervo och Italien, medan porslins- och glastillverkningen sker i Hfrs, Iittala och Notsjö. Omsättningen var 2003 400 milj. € och antalet anställda 3 000.

H. var länge ett familjeföretag ägt av släkterna Hackman och Ekström, men förvärvades 2003 av det italienska Ali !SpA, som sålde glasbruken vidare. (S. Enbom/C.F. Sandelin, Hackman & Co 1880-1925, 1991; M. Nukari, Hackman 1790-1990, 1990; Ö. Tigerstedt, Huset Hackman, 2 bd, 1940-52) (Gunhard Kock)

Ali Spa sålde H. (utom Metos) till bl.a. bolaget ABN Amro Capital, som i sin tur sålde bolaget, där sedan tidigare bl.a. Arabia och Iittala ingick, till Fiskars-koncernen 2007. (red.)


HACKMan_OK.jpg

Hackman, som 2004 övergick i italiensk ägo, är sedan 2007 ett varumärke inom Fiskarskoncernen. Foto: Lehtikuva Oy, S. Gustafsson.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
handelshus, trävaruindustri, varumärken
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.09.2011
Uppdaterat 07.06.2023